Heeft de patiënt een WLZ-indicatie?

Als de patiënt reeds een WLZ-indicatie heeft (wel of niet verzilverd), is eerstelijns verblijf (ELV) uitgesloten.