Heeft de patiënt een WLZ-indicatie of is deze aangevraagd bij het CIZ?

Als de patiënt reeds een WLZ-indicatie heeft aangevraagd of gekregen (wel of niet verzilverd), is eerstelijns verblijf (ELV) uitgesloten.