Heeft patiënt/cliënt de beschikking over WMO indicatie voor respijtzorg?