Is ziekenhuiszorg noodzakelijk?

Bedoeld wordt:
Medisch specialistische interventies en/of tweedelijns medische interventies.