Is medische/verpleegkundige zorg nodig?

Kies 'Nee' wanneer opname wordt veroorzaakt door het acuut wegvallen van mantelzorg en er geen 24-uurs toezicht nodig is.
Kies ‘Ja’ wanneer medische/verpleegkundige zorg in een verpleeghuis nodig is.