Is medische/verpleegkundige zorg nodig?

Kies Nee wanneer opname wordt veroorzaakt door het acuut wegvallen van mantelzorg en er geen 24-uurs toezicht nodig is.